รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านน้ำใส

กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อยและกิจกรรม ปปช.สพฐ.ชุมชน
    วันที่ 12 กันยายน 2563 นายสมาน หมันหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำใส นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ ปัตตานีเขต2 พร้อมคณะจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียเรียนสุจริต โดยมีกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านน้ำใส
  1 page 1 / 1
 กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อยและกิจกรรม ปปช.สพฐ.ชุมชน[12-09-2563]

หน้าแรก