รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)

งานมุฑิตาจิตร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุฑิตาจิต 63
    เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 นายมุสตอปา เซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุฑิตาจิต 63 กลุ่มโรงเรียนในอำเภอยะรัง ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี ทั้งนี้เพิ่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในอำเภอยะรัง ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพ/ข่าว : ปชส.กูแบสีรา)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
  1 2 page 1 / 2
  ร่วมส่งครูผู้สอนย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ณ โรงเรียนวัดธนาภิมุข[17-11-2563]
 ร่วมต้อนรับครูผู้สอนย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)[17-11-2563]
 ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ช่วงหยุดเรียนโควิด 19[17-11-2563]
 ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียน ช่วงหยุดเรียนโควิด 19[08-08-2563]
 ทีมงานคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอยะรังเยี่ยมโรงประกอบอาหารโรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)[14-10-2563]
 โรงอาหารใหม่ โรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) [07-10-2563]
 บริการตัดผมให้นักเรียน[06-10-2563]
 บริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)[06-10-2563]
 งานมุฑิตาจิตร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุฑิตาจิต 63[15-09-2563]
 โครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี ฮ.จ.1442[07-09-2563]
 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลโรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)[26-08-2563]
 ประชุมเตรียมงานมุฑิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอยะรัง[17-08-2563]
 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา[11-08-2563]
 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอำเภอยะรัง[07-08-2563]
 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง และละหมาดดุฮาร์[07-08-2563]
 กิจกรรมต้อนรับวันรายออีดิ้ลอัฎฮา[06-08-2563]
 รับมอบหน้ากากอนามัย[06-08-2563]
 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำคนใหม่[06-08-2563]
 โครงการสานสพัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม อบต.กอลำ[06-08-2563]
 ทดสอบการอ่านการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6[06-08-2563]

หน้าแรก