รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ชุมชนบ้านต้นสน

STEM : สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน
    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ?STEM : สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน?สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เปิดโลกทัศน์และรับประสบการณ์ตรง ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้สร้างความสนุกสนาน และเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก เด็กๆควรได้รับการพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อความรู้ ความเข้าใจ โลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น จนสามารถนำไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรมในการพัฒนาความคิด และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข (แวอารีนา: ภาพ/ แวดะห์:ข่าว )
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนบ้านต้นสน
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบ Google meet[24-11-2563]
 ประชุมผู้ครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564[25-10-2563]
 ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน[20-10-2563]
 อบรมออนไลน์วิจัยในชั้นเรียน EP.2[15-10-2563]
 English for Communication Course [26-09-2563]
 อ่านคล่อง รู้ความภาษาไทย ป.1-6 [26-09-2563]
 LIVEWORSHEETS[26-09-2563]
 Canva & KineMaster [26-09-2563]
 อบรมออนไลน์วิจัยในชั้นเรียน [26-09-2563]
 ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนด้วย Google Meet Appication[06-09-2563]
 ประชุมกรรมการสถานศึกษา[05-10-2563]
 งานแสดงมุฑิตาจิต [05-10-2563]
 STEM : สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน[18-09-2563]
 ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[22-08-2563]
 รพ.สต.เขาตูม ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน[22-08-2563]
 STEM ศึกษา ณ ม.ราชภัฎยะลา[10-08-2563]
 ส่งครูผู้ช่วยคนใหม่[01-08-2563]
 จิตอาสาพัฒนาเส้นทางต้อนรับเปิดเทอม[05-07-2563]
 Back To School[03-07-2563]
 ประชุมผู้ปกครอง 1/2563[28-06-2563]

หน้าแรก