รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ชุมชนบ้านเมืองยอน

โครงการสัมพันธ์ชุมชน "กวนอาซูรอ "
     วันที่ 21 กันยายน 2563 นายเกษม มะเกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการในการทำอาซูรอเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกด้วย ในการนี้ทางโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนบ้านเมืองยอน
  1 page 1 / 1
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน "กวนอาซูรอ "[21-09-2563]
 ติดตาม ประเมินผล อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม[10-09-2563]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563[08-09-2563]

หน้าแรก