รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตลาดนัดต้นมะขาม


เรื่อง : กิจกรรมการจัดงาน "Symposium นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ"    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวตูแวซาลีนี นิเซง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม มอบหมายให้นายซอฟี กาซอ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ พร้อมด้วยตัวแทนครู โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน "Symposium นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ" ทั้งนี้เพื่อแสดงความยินดีในการรับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ได้แก่ 1.ประเภทโรงเรียน 2.ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อัล-ฟิกฮฺ 3.ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายู และ 4.ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อัล-หะดีษ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-10-2563

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดนัดต้นมะขาม
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 ติดตามการดำเนินงาน 4 ด้าน[23-05-2563]
 ตัดผมนักเรียนฟรี[20-05-2563]
 ซ่อมแซมประตูฟุตบอล[19-05-2563]
 ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มความมั่นคงอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เดินทางมาเยี่ยมและพบปะครูและบุคลากรทางการศึกษา[18-05-2563]
 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565[17-05-2563]
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน[12-05-2563]
 การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565[11-05-2563]
 อบรมการสร้าง Portfolio ให้สวยงามด้วยโปรแกรม Canva[18-03-2563]
 สอบ NT[16-03-2563]
 โครงการพาน้องกลับมาเรียน[08-02-2563]
 ประเมิน ด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[13-01-2563]
 มอบกระเช้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี[13-01-2563]
 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2565 แบบออนไลน์[12-01-2563]
 คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย[06-01-2563]
 ประชุมเร่งรัดแผนการฉีดวัคซีน[05-01-2563]
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[16-11-2563]
 นำใบงานส่งตามบ้านนักเรียน[01-06-2563]
 จัดเตรียมใบงานให้นักเรียน [31-05-2563]
 มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและมอบตัวนักเรียนใหม่[31-05-2563]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564[28-05-2563]