รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ตลาดนัดต้นมะขาม

การประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
    นางสาวตูแวซาลีนี นิเซง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายฤทธิ์ สุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นแซะ และนายอับดุลรอฮิม สาเม๊าะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ของนางโรสนาวาตี มะหะมัด ครูชำนาญการ และนางซูไรยา รัตนญาติ ครูชำนาญการ โรงเรียนตลลาดนัดต้นมะขาม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-07-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดนัดต้นมะขาม
  1 2 3 4 page 1 / 4
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[16-11-2564]
 นำใบงานส่งตามบ้านนักเรียน[01-06-2564]
 จัดเตรียมใบงานให้นักเรียน [31-05-2564]
 มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและมอบตัวนักเรียนใหม่[31-05-2564]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564[28-05-2564]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564[28-05-2564]
 มอบเงินปัจจัยยากจนโควิด[07-05-2564]
 แจกใบงานนักเรียนและเงินอาหารกลางวัน[25-08-2564]
 จัดเตรียมสถานทีแจกเงินอาหารกลางวันและใบงานนักเรียน[24-08-2564]
 การประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(คศ.3)[08-07-2564]
 กิจกรรมการจัดงาน "Symposium นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ"[14-10-2564]
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอยะรัง (เดือนตุลาคม)[06-10-2564]
 กิจกรรมอ่านออก คิดเลขเป็น สื่อสารภาษาอาเซียน[06-10-2564]
 ประชุมประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563[25-09-2564]
 ประชุมสภาสันติสุข[29-09-2564]
 การแข่งขันฟุตบอลระดับกลุ่มโรงเรียน[23-09-2564]
 กิจกรรมเรลลี่ฐานการเรียนรู้ในหัวข้อ "IES ท่องโลกกว้าง ใกล้ชิดฮาลาล รู้ทันฮารอม"[14-09-2564]
 งานมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 อำเภอยะรัง[14-09-2564]
 กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ [03-09-2564]
 มอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ[28-08-2564]

หน้าแรก