รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านปาลัส

มาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส covid-19
    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 รท.เฉลิมพันธ์ บุญอินทร์ ผบ.ร้อย ทพ.ฉก.4213 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียน เข้ามาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ตามอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปาลัส เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2564
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-08-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 มาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 [06-08-2564]
 คณะกรรมการจัดงาน symposium ?นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ" โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอมายอ[07-10-2564]
 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมายอ "สัญจร ครั้งที่ 3"[07-10-2564]
 วิทยากรในการอบรมปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ผลิตสื่อนวัตกรรม พัผฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่นสำหรับสถานศึกษา[05-10-2564]
 การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลท่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (SDG4)[05-10-2564]
 วิทยากรจัดทำสื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง [05-10-2564]
 ร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. "สานใจไทย สู่ใจใต้" [05-10-2564]
 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ[05-10-2564]
 เข้าร่วมกิจกรรมวันธงชาติไทย[05-10-2564]
 จัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2563[25-09-2564]
 ข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ภาคใต้) [25-09-2564]
 เข้าร่วมค่ายรักบี้ฟุตบอล ประจำปี 2563[15-09-2564]
 ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี[11-09-2564]
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[10-09-2564]
 เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรมประชุม)[10-09-2564]
 ทดสอบระบบ PISA STYLE [10-09-2564]
 มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน จาก สพป.ปัตตานี เขต 2[02-09-2564]
 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา[02-09-2564]
 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one) จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 [02-09-2564]
 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [02-09-2564]

หน้าแรก