รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)

ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียน ช่วงหยุดเรียนโควิด 19
    นายมุสตอปา เซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) พร้อมคณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ช่วงหยุดเรียนโควิด 19 เพื่อให้โรงเรียนน่าอยู่พร้อมรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา (ภาพ/ข่าว : ปชส.กูแบสีรา)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
  1 2 page 1 / 2
 ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียน ช่วงหยุดเรียนโควิด 19[08-08-2564]
 ทีมงานคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอยะรังเยี่ยมโรงประกอบอาหารโรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)[14-10-2564]
 โรงอาหารใหม่ โรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) [07-10-2564]
 บริการตัดผมให้นักเรียน[06-10-2564]
 บริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)[06-10-2564]
 งานมุฑิตาจิตร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุฑิตาจิต 63[15-09-2564]
 โครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี ฮ.จ.1442[07-09-2564]
 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลโรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)[26-08-2564]
 ประชุมเตรียมงานมุฑิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอยะรัง[17-08-2564]
 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา[11-08-2564]
 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอำเภอยะรัง[07-08-2564]
 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง และละหมาดดุฮาร์[07-08-2564]
 กิจกรรมต้อนรับวันรายออีดิ้ลอัฎฮา[06-08-2564]
 รับมอบหน้ากากอนามัย[06-08-2564]
 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำคนใหม่[06-08-2564]
 โครงการสานสพัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม อบต.กอลำ[06-08-2564]
 ทดสอบการอ่านการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6[06-08-2564]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/63[23-06-2564]
 มอบใบงาน และแบบฝึกหัด สัปดาห์ที่ 3[11-06-2564]
 ประชุมคณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)[28-05-2564]

หน้าแรก