รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : กลุ่มบริหารงานบุคคล

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่1 และด้านที่ 2) สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554 ผอ.รร.บ้านบาละแต และ ผอ.รร.บ้านเจาะบาแน
    วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้ นายชัยชนะ สระทองทา รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานกรรมการ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่1 และด้านที่ 2) สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554 ของ นายมะรอซาลี เจะฮิง ผอ.รร.บ้านบาละแต และ นางรุสนี จูกอ ผอ.รร.บ้านเจาะบาแน พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายอิสมาแอล บาดง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวมยุรา เจ๊ะสุโหลง ผอ.รร.บ้านตรัง ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-08-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 page 1 / 3
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.รร.บ้านสมาหอ[01-12-2564]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.รร.บ้านควนหยี และ ผอ.รร.บ้านด่าน[30-11-2564]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.รร.บ้านควนประ และผอ.รร.วัดธนาภิมุข[29-11-2564]
 ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครู[26-11-2564]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.รร.ตลาดนัดบาซาเอ[24-11-2564]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.รร. ต้นพิกุล[24-11-2564]
 ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล [24-11-2564]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.รร.ตลาดปรีกีและ รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านต้นสน ครั้งที่ 2[23-11-2564]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ รอง ผอ.รร.บ้านวังกว้างและรอง ผอ.รร.มายอ(สถิตย์ภูผา) ครั้งที่ 2 (6 เดือนหลัง)[23-11-2564]
 วิทยากรบรรยาย การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)[22-11-2564]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รองผอ.รร.บ้านม่วงเตี้ย และ รอง ผอ.รร.บ้านน้ำใส [22-11-2564]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.รร.อนุบาลยะรัง [22-11-2564]
 PLC เตรียมการไลฟ์สด PA[17-11-2564]
 รับรายงานตัว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา[02-11-2564]
 การยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554 (จชต.)[26-10-2564]
 ปฐมนิเทศ นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตร มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา มอ.ปัตตานี[26-10-2564]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564[05-10-2564]
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)[28-09-2564]
 ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ลูกจ้างชัวคราวและอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23-09-2564]
 ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)[22-09-2564]

หน้าแรก