รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านกระโด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกูรุสดี กูจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโด ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท ประจำปี 2564 โดยได้แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนภูมิทายาททั้งรายเก่าและรายใหม่ประเภททุนต่อเนื่อง (รายเก่า) และประเภททุนไม่ต่อเนื่อง(รายหใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนันสนุนโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความประพฤติดี เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และฐานะยากจน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-08-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านกระโด
  1 2 3 page 1 / 3
 แจกเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท [08-09-2564]
 แจกค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้นักเรียน[01-09-2564]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[29-08-2564]
 ร่วมกิจกรรมการจัดงาน symposium ?นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ?[15-10-2564]
 กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้[09-10-2564]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการสนองแนวพระราชดำริฯ ?ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน? [22-09-2564]
 โครงการอบรมให้ความรู้ รู้พิษ รู้ภัย ห่างไกลยาเสพติด/โรคเอดส์อในสถานศึกษา[27-08-2564]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จาก สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2563[25-08-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1[05-08-2564]
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2563[30-07-2564]
 สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย[29-07-2564]
 เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านกระโด[23-07-2564]
 ต้อนรับหน่วยทหารในพื้นที่และคณะทำงาน รพ.สต.กระโด เยี่ยมชมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[17-07-2564]
 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ[16-07-2564]
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ[15-07-2564]
 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 new normal[01-07-2564]
 ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19[30-06-2564]
 ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)[30-06-2564]
 กิจกรรม Big cleaning Day[30-06-2564]
 ประชุม รปภ.ครู อ.ยะรัง[25-06-2564]

หน้าแรก