รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : กลุ่มอำนวยการ

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 page 1 / 1
 PMQA [31-08-2564]
 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา[29-03-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[14-07-2564]
 เข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[15-03-2564]
 รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.[10-03-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[08-03-2564]
 ท่านที่ปรึกษาผู้แทนรัฐบาลได้มาติดตามงานนโยบาย[09-07-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[01-03-2564]
 ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร[18-02-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[01-02-2564]
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563[28-01-2564]
 การประชุมผู้บริหารการศึกษา[27-01-2564]
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 [26-01-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[25-01-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[11-01-2564]
 พุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ.และการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564[06-01-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[04-01-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา[11-01-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านบราโอ(สาขากูนิง) [11-01-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [11-01-2564]

หน้าแรก