รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : กลุ่มนโยบายและแผน

พุธเช้าข่าว สพฐ.
    วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และบุคลากร รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. โดยให้รับชมผ่านทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน เพื่อรับฟังข่าวสาร ข้อราชการ การติดตามงาน พร้อมรับชมวีดีทัศน์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-09-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 page 1 / 2
 ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2564[18-10-2564]
 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด krs/pmqa[31-08-2564]
 ดูแลการประชุม Zoom meeting[30-08-2564]
 ประชุมการพัฒนาความรู้และทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[23-08-2564]
 ประชุมผู้บริหารกลุ่มแม่ลานและกลุ่มดอกประดู่[19-08-2564]
 ประชุมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด[18-08-2564]
 ดูแลการประชุม Zoom meeting, Google meet[17-08-2564]
 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน[13-09-2564]
 ดูแลการประชุม Zoom meeting[10-09-2564]
 การจัดเสวณาวิชาการในรูปแบบ ออนไลน์[09-09-2564]
 ประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19[06-09-2564]
 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทย"อ่านรู้เรื่อง"นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[07-09-2564]
 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทย[02-09-2564]
 ประชุมผู้บริหารชี้แจงการรับเงิน แก้ไขปัญหา เยียวยา[01-09-2564]
 รับ ส่ง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 [07-10-2564]
  ร่วมเป็นเกียรติ ในการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน[22-09-2564]
 พุธเช้า ข่าว สพฐ. และมอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน[22-09-2564]
 รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.[08-09-2564]
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน[06-09-2564]
 รับฟังการชี้แจงการรายงานข้อมูลผ่าน Application[06-09-2564]

หน้าแรก