รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเร่งด่วน
    วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ชี้แจงการดำเนินงานการรับเงินและการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet ซึ่งมี รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผอ.กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการรับและใช้จ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-09-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 page 1 / 60
 ประชุมการมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[20-10-2564]
 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. [20-10-2564]
 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ[19-10-2564]
 เยี่ยมพบปะ นายอำเภอโคกโพธิ์[18-10-2564]
 เข้าพบนายอำเภอแม่ลาน และ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังกว้าง[18-10-2564]
 ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงให้การปฏิบัติหน้าที่ (MOU)[14-10-2564]
 ประชุมบุคลากรกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2565[14-10-2564]
 ประชุมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมสำหรับโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี[14-10-2564]
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 10/2564[12-10-2564]
 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน[11-10-2564]
 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ[07-10-2564]
 ประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลัง[07-10-2564]
 ต้อนรับ ผอ.ใหม่ [04-10-2564]
 ประชุมตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา[22-09-2564]
 อบรมโครงการ พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการถอดบทเรียน[22-09-2564]
 ร่วมอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน[22-09-2564]
 ประชุมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน[13-09-2564]
 ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงิน 2000 แก่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านควนแปลงงู[09-09-2564]
 เสวนาวิชาการ[09-09-2564]
 ประชุม กตปน.[09-09-2564]

หน้าแรก