รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เยี่ยมบ้านนักเรียน
    วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เยี่ยมบ้านของ เด็กหญิงนัซนีน ดอเลาะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตามที่มีสำนักข่าวนำเสนอข่าวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความลำบาก พบว่าอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องด้วยกันทั้งหมด 12 คน ที่หมู่ที่ 4 ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และกำลังศึกษาที่โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 6 คน ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ทุกคนและทุกปีการศึกษา ในการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบกระเช้าให้เป็นกำลังใจและประเมินให้ความช่วยเหลือต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-09-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 page 1 / 1
 เยี่ยมบ้านนักเรียน[01-09-2564]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564[10-04-2564]
 โครงการค่ายลูกเสือสำรอง Krasoh Pack Holiday ประจำปีการศึกษา 2563[02-03-2564]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา[06-01-2564]
 ประชุมพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[05-07-2564]
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564[26-01-2564]

หน้าแรก