รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านปานัน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปานัน
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน[03-09-2564]
 กิจกรรมจิตอาสา ?ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ตัวเรา? [15-10-2564]
 ร่วมงาน?นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ?ม[15-10-2564]
 กิจกรรมกวนอาซูรอสานสัมพันธ์ 2563[15-10-2564]
 ? ภาคภูมิแห่งเสมา มุทิตาด้วยใจ ครูหามีด๊ะ สะอิ ปูชนีย์ ศรีปานัน ? [03-10-2564]
 กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ชุมชนและโรงเรียน[04-09-2564]
 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย[04-09-2564]
 ต้อนรับคณะ ก.ต.ป.น.2563(คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา)[25-08-2564]
 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสภานศึกษาในสังกัด[14-08-2564]
 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน[16-07-2564]
 อบรมการจัดทำสื่อ เมจิบ๊อก (Magie Box)[12-06-2564]
 กิจกรรมค่ายพักแรมและดินทางไกล [22-02-2564]
 สอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ป.1[13-02-2564]
 โครงการโรงเรียนน่าอยู่และ คัดเลือกครูปฐมวัยดีเด่น[04-02-2564]
 การทดสอบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)[04-02-2564]
 ประชุมสภาสันติสุข ประจำเดือน มกราคม[27-01-2564]
 เข้ารับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ประจำปี 2562[27-01-2564]
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ด.เด็กคิดดี Happy Kid?s Day[23-01-2564]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา[23-01-2564]
 ประชุมสภาสันติสุขประจำตำบลปานัน[28-11-2564]

หน้าแรก