รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านวังกว้าง

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง และนางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง มอบหมายให้ครูตั้งแต่ชั้น อนุบาลชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยแจกเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงเรียนบ้านวังกว้าง โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง Covid 19 การดำเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี (ปชส.กัลยดา : ข่าว )
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-09-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านวังกว้าง
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 [24-10-2564]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19[10-09-2564]
 ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา[25-08-2564]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11-08-2564]
 คณะตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย[04-08-2564]
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10[31-07-2564]
 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563[02-07-2564]
 การคัดเลือกครูปฐมวัยดีเด่น[27-02-2564]
 รับเกีรยติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [27-02-2564]
 การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับสนามสอบโรงเรียนบ้านวังกว้าง[03-02-2564]
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี [29-07-2564]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษามลายู และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน[08-07-2564]
 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด[27-06-2564]
 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม[27-06-2564]
 มอบอินทผาลัมแก่มัสยิดดารุสลามวังกว้าง[26-05-2564]
 ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [26-05-2564]
 มอบอินทผาลัมให้นักเรียน และคณะครูบุคลากร เพื่อละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่ง ฮิจเราะห์ศักราช 1440 [18-05-2564]
 กิจกรรม เปิดภาคเรียนวันแรกของ ปีการศึกษา 2562[17-05-2564]
 โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างการบริหารจัดการศึกษา[14-05-2564]
 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2[11-05-2564]

หน้าแรก