รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตลาดนัดต้นมะขาม


เรื่อง : มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและมอบตัวนักเรียนใหม่    นางสาวตูแวซาลีนี นิเซง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม พร้อมด้วยคณะครู ได้มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและมอบตัวนักเรียนใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2 และวันที 31 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-05-2564

ประมวลภาพกิจกรรม

  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดนัดต้นมะขาม
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 ติดตามการดำเนินงาน 4 ด้าน[23-05-2564]
 ตัดผมนักเรียนฟรี[20-05-2564]
 ซ่อมแซมประตูฟุตบอล[19-05-2564]
 ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มความมั่นคงอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เดินทางมาเยี่ยมและพบปะครูและบุคลากรทางการศึกษา[18-05-2564]
 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565[17-05-2564]
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน[12-05-2564]
 การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565[11-05-2564]
 อบรมการสร้าง Portfolio ให้สวยงามด้วยโปรแกรม Canva[18-03-2564]
 สอบ NT[16-03-2564]
 โครงการพาน้องกลับมาเรียน[08-02-2564]
 ประเมิน ด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[13-01-2564]
 มอบกระเช้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี[13-01-2564]
 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2565 แบบออนไลน์[12-01-2564]
 คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย[06-01-2564]
 ประชุมเร่งรัดแผนการฉีดวัคซีน[05-01-2564]
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[16-11-2564]
 นำใบงานส่งตามบ้านนักเรียน[01-06-2564]
 จัดเตรียมใบงานให้นักเรียน [31-05-2564]
 มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและมอบตัวนักเรียนใหม่[31-05-2564]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564[28-05-2564]