รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ตลาดนัดต้นมะขาม

จัดเตรียมใบงานให้นักเรียน
     นางสาวตูแวซาลีนี นิเซง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ได้มอบหมายให้นายอับดุลรอฮิม สาเม๊าะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ดำเนินการให้ครูผู้สอนรายวิชา แต่ละประจำชั้น จัดทำใบงานเพื่อไปจัดสางให้นักเรียนตามบ้าน จากที่มีมติของโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนแบบ On Hand
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-05-2564
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดนัดต้นมะขาม
  1 2 3 4 page 1 / 4
 ประเมิน ด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[13-01-2564]
 มอบกระเช้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี[13-01-2564]
 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2565 แบบออนไลน์[12-01-2564]
 คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย[06-01-2564]
 ประชุมเร่งรัดแผนการฉีดวัคซีน[05-01-2564]
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[16-11-2564]
 นำใบงานส่งตามบ้านนักเรียน[01-06-2564]
 จัดเตรียมใบงานให้นักเรียน [31-05-2564]
 มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและมอบตัวนักเรียนใหม่[31-05-2564]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564[28-05-2564]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564[28-05-2564]
 มอบเงินปัจจัยยากจนโควิด[07-05-2564]
 แจกใบงานนักเรียนและเงินอาหารกลางวัน[25-08-2564]
 จัดเตรียมสถานทีแจกเงินอาหารกลางวันและใบงานนักเรียน[24-08-2564]
 การประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(คศ.3)[08-07-2564]
 กิจกรรมการจัดงาน "Symposium นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ"[14-10-2564]
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอยะรัง (เดือนตุลาคม)[06-10-2564]
 กิจกรรมอ่านออก คิดเลขเป็น สื่อสารภาษาอาเซียน[06-10-2564]
 ประชุมประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563[25-09-2564]
 ประชุมสภาสันติสุข[29-09-2564]

หน้าแรก