รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มนโยบายและแผน


เรื่อง : รับ ส่ง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2    วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมต้อนรับ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ (ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่)ในโอกาสที่ได้บรรจุเป็น รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และกิจกรรมแสดงความยินดีกับนางสาวชฎาพร เสนเผือก (รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 )ได้ย้ายไปตำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมเดินทางไปส่งถึง สพป.สงขลา เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-10-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 page 1 / 2
 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)[04-07-2564]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนครั้งที่ 2/2565[30-04-2564]
 พบปะ แนะนำเกี่ยวกับภารกิจงานและแนวทางการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[06-05-2564]
 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนครั้งที่ 3/2565[20-06-2564]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการ บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมเซาร์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี [23-03-2564]
 การกำกับดูแลการบันทึกการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนานวัตกรรม การบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2[22-02-2564]
 การประชุมออนไลน์ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานติดตาเด็กตกหล่นของกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา [03-02-2564]
 การถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook live เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2564[03-02-2564]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2565[25-01-2564]
 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด krs/pmqa[31-08-2564]
 ดูแลการประชุม Zoom meeting[30-08-2564]
 ประชุมการพัฒนาความรู้และทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[23-08-2564]
 ประชุมผู้บริหารกลุ่มแม่ลานและกลุ่มดอกประดู่[19-08-2564]
 ประชุมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด[18-08-2564]
 ดูแลการประชุม Zoom meeting, Google meet[17-08-2564]
 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน[13-09-2564]
 ดูแลการประชุม Zoom meeting[10-09-2564]
 การจัดเสวณาวิชาการในรูปแบบ ออนไลน์[09-09-2564]
 ประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19[06-09-2564]
 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทย"อ่านรู้เรื่อง"นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[07-09-2564]