รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
    วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นางนวพร ทิศพ่วน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายดนุวัต ชูนุ้ย พนักงานราชการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-10-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 page 1 / 64
 ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน[25-11-2564]
 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด[25-11-2564]
 วันวชิราวุธ[25-11-2564]
 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[24-11-2564]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา"[24-11-2564]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brinstorm)[23-11-2564]
 ประชุม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[19-11-2564]
 ประชุม ทางไกล โรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ[19-11-2564]
 ประเมินสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก[19-11-2564]
 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2[17-11-2564]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2[17-11-2564]
 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[17-11-2564]
 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564[16-11-2564]
 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ[16-11-2564]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[16-11-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ[15-11-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าคลอง[15-11-2564]
 ประชุมการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 [15-11-2564]
 มีการประชุมสร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผ่านระบบโปรแกรม Google meet[15-11-2564]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนการเรียนการสอนแบบ On site[11-11-2564]

หน้าแรก