รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประชุมบุคลากรกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2565    วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการเว้นระยะห่าง และเปิดห้องประชุมให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-10-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 page 1 / 36
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[08-08-2564]
 ประชุมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 [08-08-2564]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำเสนอแผนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ [05-08-2564]
 บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านค้านาวากาชาด[04-08-2564]
 พิธีเปิดค่ายลูกเสือปลักปาบ[04-08-2564]
 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา[03-08-2564]
 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565[03-08-2564]
 ประชุมคณะบริหาร สพป.ปัตานี เขต 2 [03-08-2564]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[03-08-2564]
 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565[03-08-2564]
 ประชุมสรุปผลกิจกรรมการศึกษาดูงาน[03-08-2564]
 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565[03-08-2564]
 ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านค้านาวากาชาด[03-08-2564]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ[03-08-2564]
 ประชุมทางไกลแก้ไขปัญหาการถดถอยทางพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21[03-08-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองช้าง[03-08-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง[03-08-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนลาแม[03-08-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเกตุ[03-08-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[03-08-2564]