รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

เยี่ยมพบปะ นายอำเภอโคกโพธิ์
    วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รอง ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 2 และประธานกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ ในโอกาสที่ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ และเพื่อพบปะประสานความร่วมมือ ในการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สพป.ปัตตานี เขต 2 โรงเรียนในสังกัด และ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-10-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 page 1 / 68
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[18-01-2564]
 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านกระเสาะ[17-01-2564]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2565 [17-01-2564]
 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูของโรงเรียนบ้านสมาหอ[17-01-2564]
 รับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน[17-01-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทรายขาว [17-01-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนลังงา[17-01-2564]
 งานวันครู ประจำปี 2565[16-01-2564]
 พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล[14-01-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแขนท้าว[13-01-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านลางสาด [13-01-2564]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะจัน[13-01-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสมาหอ[13-01-2564]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านกระหวะ [13-01-2564]
 ประชุมหารือทบทวนมาตรการการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การเรียนการสอน แบบ On site[12-01-2564]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย[12-01-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้าานกระเสาะ[12-01-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ[12-01-2564]
 การนำกรอบหลักสูตร Pattani Heritage สู่การปฏิบัติ[10-01-2564]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตนี[07-01-2564]

หน้าแรก