รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

เยี่ยมพบปะ นายอำเภอโคกโพธิ์
    วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รอง ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 2 และประธานกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ ในโอกาสที่ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ และเพื่อพบปะประสานความร่วมมือ ในการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สพป.ปัตตานี เขต 2 โรงเรียนในสังกัด และ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-10-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 page 1 / 65
 ประชุมคณะบริหารเขตพื้นที่ฯ[01-12-2564]
 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา[01-12-2564]
 เตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด[01-12-2564]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[01-12-2564]
 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและหารือเรื่องการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดปัตตานี[30-11-2564]
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านชะเมา[30-11-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านล้อแตก[30-11-2564]
 รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา[30-11-2564]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30-11-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนแตน[30-11-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุนทรวารี[30-11-2564]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[29-11-2564]
 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา[29-11-2564]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[29-11-2564]
 ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. [26-11-2564]
 ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน[26-11-2564]
 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2[26-11-2564]
 ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ 2565[29-11-2564]
 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้[25-11-2564]
 ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน[25-11-2564]

หน้าแรก