รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษา    วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พบปะ ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษา ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานีจำนวน 9 คน ที่ได้มาฝึก
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-10-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 page 1 / 43
 ประชุมคณะบริหาร สพป.ปัตตานี เขต 2[30-09-2564]
 ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา[30-09-2564]
 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานชักพระ อ.โคกโพธิ์[30-09-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ[30-09-2564]
 วันวานที่พากเพียร[30-09-2564]
 โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา[29-09-2564]
 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[28-09-2564]
 โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 [28-09-2564]
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565[28-09-2564]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[28-09-2564]
 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[28-09-2564]
 ประชุมคณะทำงานจัดงานประเพณีชักพระ ครั้งที่ 73 และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 3/2565[28-09-2564]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[28-09-2564]
 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565[28-09-2564]
  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์[28-09-2564]
 งานเกียรติยศคนทำ สู่ตำนานศรีพิกุล [28-09-2564]
 มุทิตาจิต"อัมพวา" "จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน" [28-09-2564]
 ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน[28-09-2564]
 งานมุทิตาจิตกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา[28-09-2564]
 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จังหวัดปัตตานี[28-09-2564]