รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านวังกว้าง


เรื่อง : ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูบุคลากรจากโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปน.เขต 1 และคุณครูหร่มหีม อาดำ     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง นางจิรบุตร พุฒซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูบุคลากรจากโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปน.เขต 1 และคุณครูหร่มหีม อาดำ ครูโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังกว้าง ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโดยเป็นไปตามาตรการของ ศคบ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านวังกว้าง
  1 2 page 1 / 2
 เรื่อง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม[29-07-2564]
 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว[29-07-2564]
 วันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565[04-07-2564]
 การตรวจ ATK โรงเรียนบ้านวังกว้าง[01-07-2564]
 สอบอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 ของนักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6[30-06-2564]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด[26-06-2564]
 การประเมินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ และสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น[16-06-2564]
 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. (ระดับ ๓ ดาว)[16-06-2564]
 บันทึกข้อตกลง MOU การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา [16-06-2564]
 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Professional Learning Community[15-06-2564]
 กิจกรรม PLC ระดับสายชั้นมัธยม[15-06-2564]
 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้าง[15-06-2564]
 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม[12-06-2564]
 ประชุม PLC เพื่อรับฟังปัญหาและข้อสรุป[31-05-2564]
 คัดกรองด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยตามจุดเน้นข้อที่ 2 การอ่านออก เขียนได้[31-05-2564]
 เปิดภาคเรียนที่1/2565[18-05-2564]
 นายอำเภอแม่ลานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕[14-05-2564]
 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ๑๙ อายุ๕-๑๑ปี[26-03-2564]
 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ๓[26-03-2564]
 กิจกรรมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓[21-03-2564]