รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนการเรียนการสอนแบบ On site
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ชาญการพิเศษ นายฮัมดัน ยานาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และประธานกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนการเรียนการสอนแบบ On site และเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาในอำเภอโคกโพธิ์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 page 1 / 79
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านล้อแตก)[17-05-2564]
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านนาเกตุ)[17-05-2564]
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านชะเมา)[17-05-2564]
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนวัดมะกรูด)[17-05-2564]
 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา[12-05-2564]
 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 5/2565[12-05-2564]
 ประชุม รปภ.ครู โคกโพธิ์ [11-05-2564]
 ประชุม รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.มายอ[11-05-2564]
 ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565[11-05-2564]
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. [11-05-2564]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ[10-05-2564]
 ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติผู้อำนวยการสถานศึกษาและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565[10-05-2564]
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอินทนิล[10-05-2564]
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่[09-05-2564]
 นิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา[09-05-2564]
 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [09-05-2564]
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565[09-05-2564]
 เข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ [09-05-2564]
 ประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาการบริหารและการจัดศึกษา [06-05-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นพิกุล[06-05-2564]

หน้าแรก