รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตลาดนัดต้นมะขาม


เรื่อง : นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน    นางสาวตูแวซาลีนี นิเซง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียน ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นำโดยนางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเตือนใจ อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงโควิค-19 โดยได้เข้าร่วมสังเกตการเรียนการเรียนการสอนออนไลน์ของครูแวระฮะนา แลแม และรวมพบปะคณะครูและบุคลากรโรงเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-11-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดนัดต้นมะขาม
  1 2 page 1 / 2
 ปรับภูมิทัศน์[24-06-2564]
 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู[21-06-2564]
 ห้องสมุดคุณภาพ[21-06-2564]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนแบบ Active Learning[15-06-2564]
 เคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียน[13-06-2564]
 ติดตาม PLC[10-06-2564]
 อบรมโภชนศาสตร์และระดมความคิด เพื่อออกแบบPrototype[09-06-2564]
 การสุ่ม ATK นักเรียน[06-06-2564]
 ขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน[02-06-2564]
 พบปะยามเช้า[01-06-2564]
 การคัดกรองการอ่านการเขียน[31-05-2564]
 ขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC ป.5-6[30-05-2564]
 การขับเคลื่อนทักษะกระบวนการ PLC ป.3 และ 4[27-05-2564]
 ประชุม หารือ แนวทางการขับเคลื่อนทักษะกระบวนการ PLC [24-05-2564]
 การขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC ป1และ2[26-05-2564]
 ขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC อ.1[25-05-2564]
 ประเมินครูผู้ช่วย[25-05-2564]
 ติดตามการดำเนินงาน 4 ด้าน[23-05-2564]
 ตัดผมนักเรียนฟรี[20-05-2564]
 ซ่อมแซมประตูฟุตบอล[19-05-2564]