รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้รับการประเมินคือ รอง ผอ.สพท.ในเขตตรวจราชการที่ 7 เข้ารับการประเมิน ทั้งสิ้น 25 ราย โดยใช้วิธีการประเมินผ่านระบบออนไลน์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-11-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 page 1 / 79
 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา[12-05-2564]
 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 5/2565[12-05-2564]
 ประชุม รปภ.ครู โคกโพธิ์ [11-05-2564]
 ประชุม รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.มายอ[11-05-2564]
 ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565[11-05-2564]
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. [11-05-2564]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ[10-05-2564]
 ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติผู้อำนวยการสถานศึกษาและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565[10-05-2564]
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอินทนิล[10-05-2564]
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่[09-05-2564]
 นิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา[09-05-2564]
 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [09-05-2564]
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565[09-05-2564]
 เข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ [09-05-2564]
 ประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาการบริหารและการจัดศึกษา [06-05-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นพิกุล[06-05-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน [06-05-2564]
 นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ************************** [05-05-2564]
  กิจกรรมการประกวดผลงานการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ[05-05-2564]
 การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565[05-05-2564]

หน้าแรก