รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประชุม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางอัญลี พลสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นาย ณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ให้เข้าร่วมประชุม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.โคกโพธิ์ โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-11-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 page 1 / 47
 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนโครงการของกลุ่มอำนวยการ[24-11-2564]
 ประชุมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณ[24-11-2564]
 ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย[23-11-2564]
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[23-11-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบินยา[22-11-2564]
 ร่วมเป็นเกียรติงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โรงเรียนอนุบาลยะรัง[22-11-2564]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นพิกุล[22-11-2564]
 ประชุมออนไลน์รับฟังแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล[22-11-2564]
 ประชุมการเขียนโครงการและนำโครงการเข้าสู่ระบบ eMENSCR[22-11-2564]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ[21-11-2564]
 รับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ[21-11-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[21-11-2564]
 ประชุมบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 และตรวจสารเสพติด[16-11-2564]
 การประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566[15-11-2564]
 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดงานวันครู ปี 2566[14-11-2564]
 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565[14-11-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[14-11-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์[07-11-2564]
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565[03-11-2564]
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ [02-11-2564]