รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านต้นทุเรียน

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายอินดี บาตูลางิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียน ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นำโดยนางสาวเตือนใจ อินทโกศรี และนางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของโรงเรียนบ้านต้นทุเรียนพร้อมติดตามการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนที่จัดไว้ในห้อง และร่วมพบปะคณะครูและบุคลากรโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านต้นทุเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-11-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านต้นทุเรียน
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ประชุมการจัดระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety center)[19-01-2564]
 กิจกรรมวันเด็กออนไลน์ ประจำปี 2565[11-01-2564]
 รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา[04-01-2564]
 ประชุมผู้ปกครอง[27-12-2564]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[27-12-2564]
 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์[23-12-2564]
 มอบเกียรติบัตร[23-12-2564]
 ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม[14-12-2564]
 ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์[08-12-2564]
 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)[08-12-2564]
 ร่วมฟังข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)[08-12-2564]
 อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง[08-12-2564]
 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day[19-11-2564]
 พัฒนาและสร้างสื่อ[19-11-2564]
 นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[19-11-2564]
 อบรมครูอิสลาม[29-09-2564]
 อบรมครูปฐมวัย[29-09-2564]
 ?การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ?[28-09-2564]
 เข้าร่วมแข่งขันงานวิทยาศาสตร์งานมอ.วิชาการ[28-09-2564]
 ประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[18-08-2564]

หน้าแรก