รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านต้นทุเรียน


เรื่อง : พัฒนาและสร้างสื่อ    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ได้รับมอบหมายจาก นายอินดี บาตูลางิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ร่วมกันจัดทำสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนและจัดห้องศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-11-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านต้นทุเรียน
  1 2 3 page 1 / 3
 ตรวจATKนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน[27-07-2564]
 Durian Games 2022[08-07-2564]
 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนา[08-07-2564]
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[22-06-2564]
 บริการตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นัเรียน[20-06-2564]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565[06-06-2564]
 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[06-06-2564]
 โครงการครูแดร์(D. A. R. E)[06-06-2564]
 เยี่ยมบ้านนักเรียน[06-06-2564]
 ต้อนรับคุณครูคนใหม่[18-05-2564]
 ประชุมผู้ปกครอง[18-05-2564]
 ATK[18-05-2564]
 ประชุมสภานักเรียน[18-05-2564]
 กีฬาสัมพันธ์[18-05-2564]
 พมจ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน[18-05-2564]
 พาน้องกลับมาเรียน[18-05-2564]
 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์[18-05-2564]
 ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ App TTR Smart Online [14-04-2564]
 เลี้ยงส่งและขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี[14-04-2564]
 ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด19[14-04-2564]