รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านปาลัส


เรื่อง : เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 จังหวัดปัตตานี    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายราเชนทร์ ปานเส็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาลัส เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 จังหวัดปัตตานี โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK park)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-12-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 จัดกิจกรรมตัดผม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565[26-05-2564]
 ตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการ COVID FREE SETTING ในโรงเรียน ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในโรงเรียนที่มีการเปิดเรียนแบบ ON SITE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565[26-05-2564]
 ขอบคุณหน่วยทหาร ทพ.4231 ที่มารื้ออาคารเรียนและตัดต้นไม้[23-05-2564]
 คุณครูนิมัรซูกี สาและ บริจาคผ้าปูละหมาดให้กับห้องละหมาดโรงเรียนบ้านปาลัส[23-05-2564]
 ข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบโปรแกรม Google meet[23-05-2564]
 ร่วมละหมาดฮายัด เพื่อขอพรให้โรงเรียนเกิดความสันติสุข[20-05-2564]
 ประชุมจัดทำเครื่องมือจัดกิจกรรมเร่งรัดอ่านเขียนภาษาไทยตามจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษา[19-05-2564]
 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุนฯ กองทุนสปสช.ตำบลลางา ประจำปีงบประมาณ 2565 [12-05-2564]
 ประชุมตามแผนการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอมายอ[12-05-2564]
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565[11-05-2564]
 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายใน พร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ [25-04-2564]
 เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาขีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565[06-04-2564]
 กิจกรรมต้อนรับรอมฎอน[31-03-2564]
 มอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้า[31-03-2564]
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย[31-03-2564]
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ[31-03-2564]
 รับมอบเครื่องหมาย ความสามารถกิจการพลเรือนเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ[31-03-2564]
 เข้าร่วมโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3[24-03-2564]
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[18-03-2564]
 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2564[16-03-2564]