รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านต้นทุเรียน


เรื่อง : มอบเกียรติบัตร    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายอินดี บาตูลางิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ได้มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าประกวดการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีครูตอฮีเราะห์ สมาแอ เป็นผู้ฝึกซ้อม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-12-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านต้นทุเรียน
  1 2 3 page 1 / 3
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[22-06-2564]
 บริการตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นัเรียน[20-06-2564]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565[06-06-2564]
 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[06-06-2564]
 โครงการครูแดร์(D. A. R. E)[06-06-2564]
 เยี่ยมบ้านนักเรียน[06-06-2564]
 ต้อนรับคุณครูคนใหม่[18-05-2564]
 ประชุมผู้ปกครอง[18-05-2564]
 ATK[18-05-2564]
 ประชุมสภานักเรียน[18-05-2564]
 กีฬาสัมพันธ์[18-05-2564]
 พมจ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน[18-05-2564]
 พาน้องกลับมาเรียน[18-05-2564]
 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์[18-05-2564]
 ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ App TTR Smart Online [14-04-2564]
 เลี้ยงส่งและขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี[14-04-2564]
 ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด19[14-04-2564]
 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564[29-03-2564]
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน[29-03-2564]
 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2564[17-03-2564]