รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : เยี่ยมคาราวะนายอำเภอยะรัง    วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางอัสน๊ะ คำเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เข้าเยี่ยมคาราวะ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง เพื่อสามความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน และประสานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอยะรัง ด้านการปกครอง การช่วยอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูในพื้นที่ อำเภอยะรัง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-01-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 1 / 39
 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์[19-08-2565]
 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม กีฬา-กรีฑา แค-แสด เกมส์ ครั้งที่ 11[19-08-2565]
 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อจัดทำสัญญาทุนการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้[19-08-2565]
 เยี่ยมให้กำลังใจ กีฬา นาเกตุพัฒนาเกมส์[19-08-2565]
 นาเกตุพัฒนาเกมส์ 65[19-08-2565]
 ประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center[18-08-2565]
 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่[18-08-2565]
 ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [17-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ชุมชนบ้านต้นไพ[17-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะตา[17-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้[17-08-2565]
 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน[17-08-2565]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ School Health Hero ระดับโรงเรียน (Hero School Admin)[17-08-2565]
 ประชุมสร้างการรับรู้ ด้านการศึกษา SDG4 ระดับภาคและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้[17-08-2565]
 ประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ ก.ต.ป.น.[17-08-2565]
 พุธเช้า ข่าว สพฐ.[17-08-2565]
 ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2565 [17-08-2565]
 พิธีปิด[17-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต้นแซะ[17-08-2565]
 ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม[17-08-2565]