รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าฯ ปัตตานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำใส    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นางกัลยา ทองพุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำใส อ.มายอ จ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและคณะ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารพักนอน โครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของโรงเรียนบ้านน้ำใส และพบปะผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงการดำเนินการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรับวัคซีนในชุมชนมีผลกับการเปิดเรียน On site พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในการร่วมมือ ร่วมพลังของคนในชุมชนบ้านน้ำใส
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-02-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 page 1 / 36
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำเสนอแผนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ [05-08-2565]
 บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านค้านาวากาชาด[04-08-2565]
 พิธีเปิดค่ายลูกเสือปลักปาบ[04-08-2565]
 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา[03-08-2565]
 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565[03-08-2565]
 ประชุมคณะบริหาร สพป.ปัตานี เขต 2 [03-08-2565]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[03-08-2565]
 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565[03-08-2565]
 ประชุมสรุปผลกิจกรรมการศึกษาดูงาน[03-08-2565]
 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565[03-08-2565]
 ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านค้านาวากาชาด[03-08-2565]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ[03-08-2565]
 ประชุมทางไกลแก้ไขปัญหาการถดถอยทางพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21[03-08-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองช้าง[03-08-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง[03-08-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนลาแม[03-08-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเกตุ[03-08-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[03-08-2565]
 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565[03-08-2565]
 จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ[03-08-2565]