รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโคกโพธิ์     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางมารีย๊ะ มูนีมูสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโคกโพธิ์ ศปก.อ.โคกโพธิ์) ครั้งที่ 12/2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธาน มีหน่วยงานด้านการศึกษา สาธารณสุข กรมการปกครอง ในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมประชุมหารือ และขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน Covid - 19 การรับวัคซีนของชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี เพื่อรองรับการเปิดเรียน แบบ On site ทุกพื้นที่ในอำเภอโคกโพธิ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-02-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 page 1 / 43
 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[28-09-2565]
 โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 [28-09-2565]
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565[28-09-2565]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[28-09-2565]
 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[28-09-2565]
 ประชุมคณะทำงานจัดงานประเพณีชักพระ ครั้งที่ 73 และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 3/2565[28-09-2565]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[28-09-2565]
 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565[28-09-2565]
  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์[28-09-2565]
 งานเกียรติยศคนทำ สู่ตำนานศรีพิกุล [28-09-2565]
 มุทิตาจิต"อัมพวา" "จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน" [28-09-2565]
 ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน[28-09-2565]
 งานมุทิตาจิตกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา[28-09-2565]
 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จังหวัดปัตตานี[28-09-2565]
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ปัตตานี[28-09-2565]
 พิธีรับมอบของรางวัล สลากกาชาดจังหวัดปัตตานี[28-09-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประชุมทางไกล[27-09-2565]
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา [26-09-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[26-09-2565]
 ประชุมคณะกรมการจังหวัด[22-09-2565]