รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล


เรื่อง : การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางสินุช ประสงค์สุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ. 2564 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook page กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 2 ณ ห้องประชุมพันดาว สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-02-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 page 1 / 3
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2565[25-11-2565]
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล[21-10-2565]
 ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนระบบ DPA ของสถานศึกษา[19-09-2565]
 ติดตามประเด็นเรื่องการลดภาระงานครู ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านน้ำใส อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี [11-08-2565]
 ติดตามการลดภาระงานครู ที่นอกเหนือจาก การเรียนการสอน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี [10-08-2565]
 ติดตามการลดภาระงานครู ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน[09-08-2565]
 การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 3 - 4) [08-08-2565]
  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552[03-08-2565]
 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564[25-07-2565]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[26-05-2565]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[25-05-2565]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[23-05-2565]
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 10 (จชต.)[19-05-2565]
 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่[18-05-2565]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา[22-03-2565]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [18-03-2565]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565 )[10-03-2565]
 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [01-03-2565]
 รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [24-02-2565]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าร่วมอบรมหัวข้อความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539[09-02-2565]