รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตลาดนัดต้นมะขาม


เรื่อง : โครงการพาน้องกลับมาเรียน    นางสาวตูแวซาลีนี นิเซง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม และคณะครู ลงพื้นที่ในเขตบริการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์เด็กเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2565 เพื่อให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของ ผอ.สพป.ปน เขต 2 รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนเป็นอย่างดี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดนัดต้นมะขาม
  1 2 page 1 / 2
 ปรับภูมิทัศน์[24-06-2565]
 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู[21-06-2565]
 ห้องสมุดคุณภาพ[21-06-2565]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนแบบ Active Learning[15-06-2565]
 เคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียน[13-06-2565]
 ติดตาม PLC[10-06-2565]
 อบรมโภชนศาสตร์และระดมความคิด เพื่อออกแบบPrototype[09-06-2565]
 การสุ่ม ATK นักเรียน[06-06-2565]
 ขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน[02-06-2565]
 พบปะยามเช้า[01-06-2565]
 การคัดกรองการอ่านการเขียน[31-05-2565]
 ขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC ป.5-6[30-05-2565]
 การขับเคลื่อนทักษะกระบวนการ PLC ป.3 และ 4[27-05-2565]
 ประชุม หารือ แนวทางการขับเคลื่อนทักษะกระบวนการ PLC [24-05-2565]
 การขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC ป1และ2[26-05-2565]
 ขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC อ.1[25-05-2565]
 ประเมินครูผู้ช่วย[25-05-2565]
 ติดตามการดำเนินงาน 4 ด้าน[23-05-2565]
 ตัดผมนักเรียนฟรี[20-05-2565]
 ซ่อมแซมประตูฟุตบอล[19-05-2565]