รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : นิเทศและประเมิน ศูนย์เรียนรวม    วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัรฟุดดีน หะยี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวธิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศและประเมิน ศูนย์เรียนรวม ณ รร.ม่วงเตี้ย และ รร.วัดธนาภิมุข เพื่อการคงสภาพศูนย์การบริการ การจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-02-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 page 1 / 48
 ประชุม การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [09-12-2565]
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน[09-12-2565]
 ติดตั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียง[08-12-2565]
 ANUBAN YARANG CUP ครั้งที่ 5[08-12-2565]
 แนวปฏิบัติการสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของ กศจ.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [08-12-2565]
 ประชุมการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดหงสาราม ประจำปี 2565[08-12-2565]
 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้สร้างอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านท่าคลอง[08-12-2565]
 การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด[07-12-2565]
 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565[07-12-2565]
 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[07-12-2565]
 5 ธันวาคม 2565[06-12-2565]
 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565[06-12-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ[06-12-2565]
 ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565[02-12-2565]
 ประชุมบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2[02-12-2565]
 การอบรเชิงปฏิบัติการ เวทคณิตสู่ชั้นเรียน(ONLINE) ประจำปีงบประมาณ 2566[02-12-2565]
 ประชุมบุคลากร กลุ่มอำนวยการ[02-12-2565]
 การคัดเลือกรางวัล Perfect Teacher Award PTN๒ ประจำปีงบประมาณ 2566[02-12-2565]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนโครงการของกลุ่มอำนวยการ[24-11-2565]
 ประชุมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณ[24-11-2565]