รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านวังกว้าง


เรื่อง : การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT)    เมื่อวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 นางนิยะเนตร จารงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง นางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง มอบมายคณะกรรมการตามคำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังกว้าง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-03-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านวังกว้าง
  1 2 page 1 / 2
 วันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565[04-07-2565]
 การตรวจ ATK โรงเรียนบ้านวังกว้าง[01-07-2565]
 สอบอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 ของนักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6[30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด[26-06-2565]
 การประเมินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ และสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น[16-06-2565]
 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. (ระดับ ๓ ดาว)[16-06-2565]
 บันทึกข้อตกลง MOU การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา [16-06-2565]
 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Professional Learning Community[15-06-2565]
 กิจกรรม PLC ระดับสายชั้นมัธยม[15-06-2565]
 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้าง[15-06-2565]
 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม[12-06-2565]
 ประชุม PLC เพื่อรับฟังปัญหาและข้อสรุป[31-05-2565]
 คัดกรองด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยตามจุดเน้นข้อที่ 2 การอ่านออก เขียนได้[31-05-2565]
 เปิดภาคเรียนที่1/2565[18-05-2565]
 นายอำเภอแม่ลานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕[14-05-2565]
 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ๑๙ อายุ๕-๑๑ปี[26-03-2565]
 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ๓[26-03-2565]
 กิจกรรมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓[21-03-2565]
 การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT)[17-03-2565]
 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมให้กำลังใจ คณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังกว้าง [21-02-2565]