รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านวังกว้าง


เรื่อง : นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ๑๙ อายุ๕-๑๑ปี     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง นางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง พร้อมคณะครูร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ,ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่,เจ้าหน้าที่ สสอ.,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่,ปลัดอำเภอ,สภ.แม่ลาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีน สำหรับเด็กอายุ ๕ -๑๑ ปี มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน ๖ คน ทั้งนี้ ได้พบปะและให้กำลังใจเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการฉีดวัคซีน โดยมี สาธารณสุขอำเภอ,ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่,เจ้าหน้าที่ สสอ.,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่,ปลัดอำเภอ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และ อสม. ร่วมอำนวยความสะดวก..กัลยดา ภาพ/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-03-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านวังกว้าง
  1 2 page 1 / 2
 วันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565[04-07-2565]
 การตรวจ ATK โรงเรียนบ้านวังกว้าง[01-07-2565]
 สอบอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 ของนักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6[30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด[26-06-2565]
 การประเมินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ และสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น[16-06-2565]
 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. (ระดับ ๓ ดาว)[16-06-2565]
 บันทึกข้อตกลง MOU การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา [16-06-2565]
 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Professional Learning Community[15-06-2565]
 กิจกรรม PLC ระดับสายชั้นมัธยม[15-06-2565]
 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้าง[15-06-2565]
 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม[12-06-2565]
 ประชุม PLC เพื่อรับฟังปัญหาและข้อสรุป[31-05-2565]
 คัดกรองด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยตามจุดเน้นข้อที่ 2 การอ่านออก เขียนได้[31-05-2565]
 เปิดภาคเรียนที่1/2565[18-05-2565]
 นายอำเภอแม่ลานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕[14-05-2565]
 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ๑๙ อายุ๕-๑๑ปี[26-03-2565]
 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ๓[26-03-2565]
 กิจกรรมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓[21-03-2565]
 การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT)[17-03-2565]
 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมให้กำลังใจ คณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังกว้าง [21-02-2565]