รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและระดับจังหวัด ปี 2564    วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางอัสน๊ะ คำเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและครุฑทองคำ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับประเทศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ นางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประจัน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดปัตตานี ประจำปีพุทธศักราช 2564 เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-04-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 page 1 / 36
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำเสนอแผนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ [05-08-2565]
 บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านค้านาวากาชาด[04-08-2565]
 พิธีเปิดค่ายลูกเสือปลักปาบ[04-08-2565]
 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา[03-08-2565]
 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565[03-08-2565]
 ประชุมคณะบริหาร สพป.ปัตานี เขต 2 [03-08-2565]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[03-08-2565]
 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565[03-08-2565]
 ประชุมสรุปผลกิจกรรมการศึกษาดูงาน[03-08-2565]
 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565[03-08-2565]
 ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านค้านาวากาชาด[03-08-2565]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ[03-08-2565]
 ประชุมทางไกลแก้ไขปัญหาการถดถอยทางพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21[03-08-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองช้าง[03-08-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง[03-08-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนลาแม[03-08-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเกตุ[03-08-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[03-08-2565]
 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565[03-08-2565]
 จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ[03-08-2565]