รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตลาดนัดต้นมะขาม


เรื่อง : การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565    นางสาวตูแวซาลีนี นิเซง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม มอบหมายนายมูฮัมมัด เจ๊ะเลาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมครูและบุคลากรทุกท่าน ดูแลเรื่องการเตรียมสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และจัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-05-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดนัดต้นมะขาม
  1 2 page 1 / 2
 ปรับภูมิทัศน์[24-06-2565]
 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู[21-06-2565]
 ห้องสมุดคุณภาพ[21-06-2565]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนแบบ Active Learning[15-06-2565]
 เคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียน[13-06-2565]
 ติดตาม PLC[10-06-2565]
 อบรมโภชนศาสตร์และระดมความคิด เพื่อออกแบบPrototype[09-06-2565]
 การสุ่ม ATK นักเรียน[06-06-2565]
 ขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน[02-06-2565]
 พบปะยามเช้า[01-06-2565]
 การคัดกรองการอ่านการเขียน[31-05-2565]
 ขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC ป.5-6[30-05-2565]
 การขับเคลื่อนทักษะกระบวนการ PLC ป.3 และ 4[27-05-2565]
 ประชุม หารือ แนวทางการขับเคลื่อนทักษะกระบวนการ PLC [24-05-2565]
 การขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC ป1และ2[26-05-2565]
 ขับเคลื่อนกระบวนการทักษะ PLC อ.1[25-05-2565]
 ประเมินครูผู้ช่วย[25-05-2565]
 ติดตามการดำเนินงาน 4 ด้าน[23-05-2565]
 ตัดผมนักเรียนฟรี[20-05-2565]
 ซ่อมแซมประตูฟุตบอล[19-05-2565]