รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านต้นทุเรียน


เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์    วันที่ 12 เมษายน 2565 นายอินดี บาตูลางิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ได้ต้อนรับคณะครู ที่มาอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์และการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยโปรแกรม Google site ณ ห้องประชุมบาตามัส โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งมีคณะครูจากโรงเรียนต่างๆจำนวน 7 โรงที่มาอบรมในครั้งนี้ 1.โรงเรียนบ้านคางา 2.โรงเรียนบ้านบินยา 3.โรงเรียนบ้านกระโด 4.โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 5.โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 6.โรงเรียนบ้านกระเสาะ 7.โรงเรียนบ้านอินทนิล วิทยากรที่ให้ความรู้ในวันนี้คือ คุณอิมรอเฮม ดูมีแด คุณครูนาฟีเส๊าะ สาและบิง คุณครูตอฮีเราะห์ สมาแอ และคณะครูทุกๆท่าน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านต้นทุเรียน
  1 2 3 page 1 / 3
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[22-06-2565]
 บริการตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นัเรียน[20-06-2565]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565[06-06-2565]
 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[06-06-2565]
 โครงการครูแดร์(D. A. R. E)[06-06-2565]
 เยี่ยมบ้านนักเรียน[06-06-2565]
 ต้อนรับคุณครูคนใหม่[18-05-2565]
 ประชุมผู้ปกครอง[18-05-2565]
 ATK[18-05-2565]
 ประชุมสภานักเรียน[18-05-2565]
 กีฬาสัมพันธ์[18-05-2565]
 พมจ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน[18-05-2565]
 พาน้องกลับมาเรียน[18-05-2565]
 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์[18-05-2565]
 ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ App TTR Smart Online [14-04-2565]
 เลี้ยงส่งและขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี[14-04-2565]
 ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด19[14-04-2565]
 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564[29-03-2565]
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน[29-03-2565]
 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2564[17-03-2565]