รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านต้นทุเรียน


เรื่อง : บริการตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นัเรียน    วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นายอินดี บาตูลางิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน มอบหมายให้ นางสาวการามี เจะลง ครูอนามัยโรงเรียน ต้อนรับคณะจากฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมป้องกันกันโรคฟันผุในระดับปฐมวัย โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นัเรียน ขอบคุณทางคณะจากฝ่ายทันตสาธารณสุข ที่มาบริการให้ครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านต้นทุเรียน
  1 2 3 page 1 / 3
 วิทยากร Active Learning[12-08-2565]
 มอบทุน[12-08-2565]
 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา[12-08-2565]
 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการกระบวนการเรียนรู้ Active Learning [12-08-2565]
 ปรุชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนยะรัง[12-08-2565]
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบ EGP [12-08-2565]
 การแสดงของนักเรียนในงานเที่ยวยะรังเมืองโบราณกลางสวน [12-08-2565]
 ตรวจATKนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน[27-07-2565]
 Durian Games 2022[08-07-2565]
 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนา[08-07-2565]
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[22-06-2565]
 บริการตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นัเรียน[20-06-2565]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565[06-06-2565]
 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[06-06-2565]
 โครงการครูแดร์(D. A. R. E)[06-06-2565]
 เยี่ยมบ้านนักเรียน[06-06-2565]
 ต้อนรับคุณครูคนใหม่[18-05-2565]
 ประชุมผู้ปกครอง[18-05-2565]
 ATK[18-05-2565]
 ประชุมสภานักเรียน[18-05-2565]