รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านต้นทุเรียน


เรื่อง : นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน    วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 -12-00 น.นายอินดี บาตูลางิ ได้ต้อนรับ นางซัลมา อาเก๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ได้นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน จากการนิเเทศพบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการต่างๆได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านต้นทุเรียน
  1 2 3 page 1 / 3
 วิทยากร Active Learning[12-08-2565]
 มอบทุน[12-08-2565]
 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา[12-08-2565]
 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการกระบวนการเรียนรู้ Active Learning [12-08-2565]
 ปรุชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนยะรัง[12-08-2565]
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบ EGP [12-08-2565]
 การแสดงของนักเรียนในงานเที่ยวยะรังเมืองโบราณกลางสวน [12-08-2565]
 ตรวจATKนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน[27-07-2565]
 Durian Games 2022[08-07-2565]
 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนา[08-07-2565]
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[22-06-2565]
 บริการตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นัเรียน[20-06-2565]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565[06-06-2565]
 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[06-06-2565]
 โครงการครูแดร์(D. A. R. E)[06-06-2565]
 เยี่ยมบ้านนักเรียน[06-06-2565]
 ต้อนรับคุณครูคนใหม่[18-05-2565]
 ประชุมผู้ปกครอง[18-05-2565]
 ATK[18-05-2565]
 ประชุมสภานักเรียน[18-05-2565]