รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์    วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงาน เพื่อแสดงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดีและพบปะแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ดังนี้ 1.ขอบขอบคุณบุคลากรทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2. แสดงความยินดี กับนางอัสน๊ะ คำเจริญ รอง ผผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และนายชัยชนะ สระทองทา รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาค ก ภาค ข และเป็นกำลังใจในการสอบ ภาค ค ต่อไป 3. ระหว่าง วันที่ 1-10 สิงหาคม 2565 บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ มีการจัด กิจกรรมงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการปิดเส้นทางการจราจร ฝั่งหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-08-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 page 1 / 43
 โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565[05-10-2565]
 ประชุม Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 [05-10-2565]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[05-10-2565]
 ประชุมรายงานความคืบหน้า การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา[05-10-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[03-10-2565]
 ประชุมคณะบริหาร สพป.ปัตตานี เขต 2[30-09-2565]
 ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา[30-09-2565]
 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานชักพระ อ.โคกโพธิ์[30-09-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ[30-09-2565]
 วันวานที่พากเพียร[30-09-2565]
 โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา[29-09-2565]
 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[28-09-2565]
 โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 [28-09-2565]
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565[28-09-2565]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[28-09-2565]
 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[28-09-2565]
 ประชุมคณะทำงานจัดงานประเพณีชักพระ ครั้งที่ 73 และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 3/2565[28-09-2565]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[28-09-2565]
 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565[28-09-2565]
  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์[28-09-2565]