รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์     วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงาน เพื่อแสดงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี และพบปะแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี และขอให้บุคลากร ที่มีหน้าที่ตามคำสั่งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว 2. ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ห้องประชุมขุนคีรี มีการประชุมพบปะ ครูและนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ที่ จ.นราธิวาส 3. ร่วมแสดงความยินดีกับนายศักดิ์ชาย สังข์ไข ได้ปรับเป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และมีสิทธิ์ไดรับค่าวิชาชีพเฉพาะ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล วิชาชีพเฉพาะ มีด้วยกัน 3 ตำแหน่ง นิติกร นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4.ขอให้บุคลากรทุกคน รักษาระเบียบวินัย การปฏิบัติราชการ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-09-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 page 1 / 47
 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนโครงการของกลุ่มอำนวยการ[24-11-2565]
 ประชุมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณ[24-11-2565]
 ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย[23-11-2565]
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[23-11-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบินยา[22-11-2565]
 ร่วมเป็นเกียรติงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โรงเรียนอนุบาลยะรัง[22-11-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นพิกุล[22-11-2565]
 ประชุมออนไลน์รับฟังแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล[22-11-2565]
 ประชุมการเขียนโครงการและนำโครงการเข้าสู่ระบบ eMENSCR[22-11-2565]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ[21-11-2565]
 รับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ[21-11-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[21-11-2565]
 ประชุมบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 และตรวจสารเสพติด[16-11-2565]
 การประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566[15-11-2565]
 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดงานวันครู ปี 2566[14-11-2565]
 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565[14-11-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[14-11-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์[07-11-2565]
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565[03-11-2565]
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ [02-11-2565]