รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา    วันที่ 26-27 กันยายน 2565 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้ นางอัสน๊ะ คำเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีนางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน การจัดอบรมฯในวันนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปให้ความรู้กับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิดตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้การเรียนรู้และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาครูระดับประถมศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (Hand-on) ตามปรัชญาการเรียนรู้ของโครงการ ซึ่งได้แก่การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) และการรู้คิด (Meta-Cognition) มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 40 คน มีวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้จำนวน 3 คน ได้แก่ นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ นางฟารีดา โต๊ะมีนา ครูโรงเรียนบ้านบูโกะ และ นางยุภารัตน์ สุวรรณแพทย์ ครู โรงเรียนวัดนาประดู่
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-09-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 page 1 / 47
 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนโครงการของกลุ่มอำนวยการ[24-11-2565]
 ประชุมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณ[24-11-2565]
 ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย[23-11-2565]
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[23-11-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบินยา[22-11-2565]
 ร่วมเป็นเกียรติงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โรงเรียนอนุบาลยะรัง[22-11-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นพิกุล[22-11-2565]
 ประชุมออนไลน์รับฟังแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล[22-11-2565]
 ประชุมการเขียนโครงการและนำโครงการเข้าสู่ระบบ eMENSCR[22-11-2565]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ[21-11-2565]
 รับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ[21-11-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[21-11-2565]
 ประชุมบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 และตรวจสารเสพติด[16-11-2565]
 การประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566[15-11-2565]
 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดงานวันครู ปี 2566[14-11-2565]
 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565[14-11-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[14-11-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์[07-11-2565]
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565[03-11-2565]
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ [02-11-2565]