ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ

    ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้าง.pdf

Size 267,303 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 11 / 20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[16-02-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค4216ปน ปนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[15-02-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[04-02-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[07-01-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[07-01-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นโดยวิธีคัดเลือก[22-12-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง3037ปน[18-12-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมดยวิธีเฉพาะเจาะจง[17-12-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมราวระเบียงผ้าม่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[15-12-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มของสำนักงานประจำเดือนธันวาคม2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[26-11-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง3037ปน ปนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[25-11-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข1320 ปนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[18-11-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสถานที่จอดรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[17-11-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[12-11-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[12-11-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานรอง ผอ.เขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[10-11-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563[29-10-2559]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาผ้าคลุมโต๊ะเก้าอี้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[06-11-2559]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน2564[12-07-2559]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน2564[12-07-2559]


หน้าแรก